Traillöpning

Traillöpning

Begreppet traillöpning kommer från USA och betecknade från början en särskild tävlingsform inom löpning. Idag brukar man definiera traillöpning lite bredare och det betyder helt enkelt att man springer på stigar ute Läs mer >>

Färgglada lopp

Färgglada lopp

Sällan har det varit så roligt att springa som nu. I alla fall om man väljer att springa ett färgglatt lopp som bjuder på något utöver det vanliga. Spring genom en musikfest Läs mer >>

Praktiska träningsredskap

Praktiska träningsredskap

Det går förvisso utmärkt att träna utan några redskap överhuvudtaget – det är bara att knyta på sig ett par gympaskor och ge sig ut och springa, eller göra någon av de Läs mer >>

Bästa vardagsmotionen

Bästa vardagsmotionen

Det behövs inte jättemycket motion och rörelse varje dag för att det ska ha en markant positiv effekt på hälsan – ungefär en halvtimme om dagen räcker för att risken för att Läs mer >>

Så tränar du inför ett lopp

Så tränar du inför ett lopp

Många kan nog känna igen sig i att man av någon anledning anmäler sig till ett lopp – grupptryck från kollegorna på jobbet, ett nyårslöfte eller för att sätta press på sig Läs mer >>

 

Träningsvärk  

De allra flesta som har tränat har upplevt träningsvärk. Oftast infinner den sig ett dygn eller två dygn efter den fysiska ansträngningen. Det finns en hel del myter om just träningsvärk och hur man kan undvika samt lindra den. Många av dessa är dock rena spekulationer eller baseras på dåtidens ”sanningar”.

Den vetenskapliga termen för träningsvärk: ”Delayed onset muscle soreness” (DOMS) säger en hel del om fenomenet. Det kan vara ömhet i muskler, stelhet i leder och muskler, svullnad och även en generell ”försvagning” av musklerna. Varför eller hur det uppkommer är inte helt kartlagt. Detta beror mycket på att det är svårt att mäta hur öm Low back sport injury and painnågon känner sig jämfört med någon annan. Den mest accepterade teorin kring uppkomsten av träningsvärk är dock att träning orsakar mikroskopiska skador på musklerna. Detta leder till inflammation av den anstränga muskeln vilket vi kallar träningsvärk. Detta kan förklara varför många upplever träningsvärk efter att man prövat något ny fysisk aktivitet, eller att man ökat intensitet på någon träning man annars är van vid.

En vanlig uppfattning om träningsvärk är att det är en indikator på att man har genomfört ett bra pass. Detta är inte nödvändigtvis sant då det troligtvis endast betyder att man har utsatt musklerna för mer fysik stress än vad de är vana vid. Kroppen vänjer sig relativt snabbt och blir därmed bättre på att ”reparera” musklerna om man tränar samma muskler oftare. Det behöver dock inte betyda att träning som inte efterföljs av träningsvärk inte skulle ge goda resultat. Snarare betyder det att kroppen har lärt sig att hantera den fysiska stressen bättre. Många elitidrottare som tränar flera pass om dagen får ingen eller endast lite träningsvärk.

Det är tämligen vanligt att förknippa träningsvärk med att kroppen behöver vila. Vad man vet om träningsvärk är detta dock inte sant. Man har inte kunnat påvisa att vila från fysisk aktivitet skulle påskynda ”läkandet” av träningsvärk. På samma vis finns det inget som tyder på att effekterna av träning på något vis skulle minska för att man tränar med träningsvärk. Det finns heller inga studier som visar att stretching skulle påverka om man får träningsvärk eller inte.

Varför får man håll?  

Frågan om varför man får håll, och olika lösningar för att bli av med håll, är något många undrar över. De som sysslar med konditionskrävande sporter eller motionerar vet hur tungt det kan kännas när åkomman infinner sig.

Den vetenskapliga termen: ”Exercise related transient abdominal pain” (ETAP) är eI can't watch!n tryckande, huggande eller molande smärta i buken som uppstår vid repetitiv belastning av bålen så som vid löpning, skidåkning, ridning och liknande. Ingen vet egentligen vad denna smärta beror på och hur den uppkommer men det finns gott om teser angående håll.

Den kanske vanligaste förklaringen av håll är att det har att göra med mat- och dryckintag. Detta känns tämligen logiskt då det är buken som är drabbad. Man har kunnat påvisa en koppling mellan håll och matintag strax innan träning. När magsäcken fylls med mat lägger kroppen mycket energi på att bryta ner den till näring. Det transporteras då blod till magsäcken och tarmarna. Vid träning vill kroppen transportera mest blod till de aktiva musklerna, alltså från magsäcken. Detta kan tänkas skapa en viss stress på buken vilket skulle kunna förklara fenomenet håll.

En annan förklaring är att det har att göra med stress på ligament. Det sitter ligament på diafragman som är kopplade till bukens andra organ. Då det främst är löpare som är drabbade av håll är det möjligt att detta är en förklaring. Det är för övrigt nästan alltid risk för håll vid aktiviteter där det skapas stötningar mot kroppen.

Slim woman measuring her thin waistPå liknande vis kan kroppens hållning kunna förklara varför håll uppstår. Då en dålig, eller hängande hållning, pressar ihop buken skapas ett tryck. Vid fysisk aktivitet kan detta tryck förvärras och möjligen skapa de smärtor vi vanligtvis kallar för håll.

Samtidigt finns det de människor som sällan eller aldrig upplever håll. Andra får det ofta och lär sig att kämpa igenom det. Oavsett så har ingen kunnat påvisa att håll skulle vara speciellt skadligt för kroppen. Vill man helst undvika fenomenet kan man minimera risken genom att se till att ha god hållning, äta och dricka i god tid före träning samt undvika stötningar på hårda ytor. Mer att läsa om håll finns här.

Hälsosam träning  

Det är en vedertagen sanning att sport är bra för hälsan. På senare tid har det dock visat sig att många känner en stress över att man inte sportar eller tränar tillräckligt. Det kan då vara kontraproduktivt för hälsan ur det psykiska perspektivet. Sport och träning bör vara roligt för att man ska få de positiva hälsoeffekterna som fysisk aktivitet genererar. Därför är det viktigt, speciellt när man börjar träna, att ha realistiska mål med sin träning.

Det finns idag en viss hets att man ska vara hälsosam. I realiteten, och mycket på grund av media, handlar det dock om att man ska se ”bra” ut. Denna ytliga inställning har ofta ingenting med hälsa att göra. Hälsotrenderna avlöser varandraWorkout Video Exercising at Home i tidningar och andra medier vilket ökar hetsen om ett ”hälsosamt” liv. Tidigare har denna hets om att ytligt vara ”perfekt” främst berört unga kvinnor. Numera är det även unga män som strävar efter smått ouppnåeliga ideal. Detta handlar heller inte längre bara om träning utan man ska även äta hälsosamt och leva hälsosamt. Rent psykologiskt är därmed många människor ohälsosamma i sin stress med att vara ”perfekta”. Ett missat träningstillfälle eller en dålig måltid kan kännas som ett nederlag och påverka livet som helhet negativt. Vissa gym har numera uppmärksammat problemet och har infört policys för att försöka upptäcka ohälsosamma förhållanden till träning.

För att förhålla sig till träning och hälsa på ett rimligt vis kan man behöva en plan. Detta kan vara att sätta upp realistiska mål samt tillåta sig att ibland prioritera bort träningspass. Ett vanligt misstag som många gör är att man har för högt uppsatta mål på för kort tid. Generella målsättningar kan vara sådant som att ha bättre flås nästa år än vad man har idag. Man bör sätta upp ett rimligt antal pass för detta per vecka för att slippa bli besviken om man inte hinner eller behöver vila mer. När man börjar med någon ny träning kan 2-3 pass i veckan vara mer än nog. Det kan även vara tillräcklig förändring att till exempel undvika läskedrycker. Med detta sagt kan man med gott samvete dricka läsk någon gång ibland eller träna mindre vissa veckor då målet är långsiktigt.