Träna med artros

Människor som tränar regelbundet har många fördelar att åtnjuta, inte minst en bättre ork och hälsa liksom ett mer harmoniskt och starkt sinne. Det här har testats och mätts otaliga gånger och alla läkare är överens om att personer som rör på sig mycket lever längre och bättre än de som inte gör det.

För många människor är det dock inte alltid så lätt att kunna träna ofta, och medan det ibland finns allvarliga skäl till att inte komma igång, så är det oftare en fråga om en mental blockering. Man vill inte, snarare än att man inte kan. Ibland tror sig många också inte kunna träna på grund av hälsoskäl, och ett av de vanligaste exemplen är artros, vilket i själva verket är helt felaktigt.

Det gör ju så ont

Enkelt beskrivet så är artros en ledsjukdom där

brosket som får lederna att smidigt röra sig mot varandra bryts ner och orsakar smärta. Sjukdomen är mycket vanlig i Sverige, särskilt från medelåldern och uppåt, och kan sätta sig i kroppens alla leder även om det är vanligast med höfterna, knäna, fötterna och armarna. Till en början yttrar sig sjukdomen som en dov smärta i dessa olika partier när man använder dem men så småningom gör det ont även när man inte rör på sig.

På grund av denna ledsmärta så känner många som lider av artros att de inte kan eller vill röra på sig; bara tanken att ställa sig upp när man vaknar med värkande knän är jobbig, och därför blir många som lider av sjukdomen mer stillasittande än förr. Tyvärr räknas stillasittande som det absolut

värsta man kan göra mot artros, så i stället förvärrar man sin situation om man intre rör på sig. För att kunna lindra, eller till och med få bort, smärtan och öka sin rörlighet i lederna bör man motionera mycket. Gå, spring, cykla, simma… alla former av rörelse stimulerar nybildning av det viktiga ledbrosket och som en extra bonus går man ner i vikt, vilket gör att man belastar sina leder mindre. En kombination av att bygga upp musklerna runt lederna, vilket ger stöd och avbelastning, liksom upprepade rörelser som stimulerar deras smidighet, är den bästa medicinen av allt.

Sjukgymnastik är ett bra alternativ att börja med då många artrospatienter upplever smärtan som skrämmande. Man är rädd för att träna igenom smärtan, vilket en utbildad sjukgymnast kan hjälpa till med. Resultaten brukar komma ganska snabbt och när man väl inser att den initiala smärtan och stelheten minskar under träningens gång, kan man satsa på ännu mer rörelse. Den mentala tillfredställelsen att kunna träna och röra på sig igen är enorm och man kan återigen se fram emot ett aktivt och roligt liv.