Varför får man håll?  

Frågan om varför man får håll, och olika lösningar för att bli av med håll, är något många undrar över. De som sysslar med konditionskrävande sporter eller motionerar vet hur tungt det kan kännas när åkomman infinner sig.

Den vetenskapliga termen: “Exercise related transient abdominal pain” (ETAP) är eI can't watch!n tryckande, huggande eller molande smärta i buken som uppstår vid repetitiv belastning av bålen så som vid löpning, skidåkning, ridning och liknande. Ingen vet egentligen vad denna smärta beror på och hur den uppkommer men det finns gott om teser angående håll.

Den kanske vanligaste förklaringen av håll är att det har att göra med mat- och dryckintag. Detta känns tämligen logiskt då det är buken som är drabbad. Man har kunnat påvisa en koppling mellan håll och matintag strax innan träning. När magsäcken fylls med mat lägger kroppen mycket energi på att bryta ner den till näring. Det transporteras då blod till magsäcken och tarmarna. Vid träning vill kroppen transportera mest blod till de aktiva musklerna, alltså från magsäcken. Detta kan tänkas skapa en viss stress på buken vilket skulle kunna förklara fenomenet håll.

En annan förklaring är att det har att göra med stress på ligament. Det sitter ligament på diafragman som är kopplade till bukens andra organ. Då det främst är löpare som är drabbade av håll är det möjligt att detta är en förklaring. Det är för övrigt nästan alltid risk för håll vid aktiviteter där det skapas stötningar mot kroppen.

Slim woman measuring her thin waistPå liknande vis kan kroppens hållning kunna förklara varför håll uppstår. Då en dålig, eller hängande hållning, pressar ihop buken skapas ett tryck. Vid fysisk aktivitet kan detta tryck förvärras och möjligen skapa de smärtor vi vanligtvis kallar för håll.

Samtidigt finns det de människor som sällan eller aldrig upplever håll. Andra får det ofta och lär sig att kämpa igenom det. Oavsett så har ingen kunnat påvisa att håll skulle vara speciellt skadligt för kroppen. Vill man helst undvika fenomenet kan man minimera risken genom att se till att ha god hållning, äta och dricka i god tid före träning samt undvika stötningar på hårda ytor. Mer att läsa om håll finns här.