Träningsvärk  

De allra flesta som har tränat har upplevt träningsvärk. Oftast infinner den sig ett dygn eller två dygn efter den fysiska ansträngningen. Det finns en hel del myter om just träningsvärk och hur man kan undvika samt lindra den. Många av dessa är dock rena spekulationer eller baseras på dåtidens “sanningar”.

Den vetenskapliga termen för träningsvärk: “Delayed onset muscle soreness” (DOMS) säger en hel del om fenomenet. Det kan vara ömhet i muskler, stelhet i leder och muskler, svullnad och även en generell “försvagning” av musklerna. Varför eller hur det uppkommer är inte helt kartlagt. Detta beror mycket på att det är svårt att mäta hur öm Low back sport injury and painnågon känner sig jämfört med någon annan. Den mest accepterade teorin kring uppkomsten av träningsvärk är dock att träning orsakar mikroskopiska skador på musklerna. Detta leder till inflammation av den anstränga muskeln vilket vi kallar träningsvärk. Detta kan förklara varför många upplever träningsvärk efter att man prövat något ny fysisk aktivitet, eller att man ökat intensitet på någon träning man annars är van vid.

En vanlig uppfattning om träningsvärk är att det är en indikator på att man har genomfört ett bra pass. Detta är inte nödvändigtvis sant då det troligtvis endast betyder att man har utsatt musklerna för mer fysik stress än vad de är vana vid. Kroppen vänjer sig relativt snabbt och blir därmed bättre på att “reparera” musklerna om man tränar samma muskler oftare. Det behöver dock inte betyda att träning som inte efterföljs av träningsvärk inte skulle ge goda resultat. Snarare betyder det att kroppen har lärt sig att hantera den fysiska stressen bättre. Många elitidrottare som tränar flera pass om dagen får ingen eller endast lite träningsvärk.

Det är tämligen vanligt att förknippa träningsvärk med att kroppen behöver vila. Vad man vet om träningsvärk är detta dock inte sant. Man har inte kunnat påvisa att vila från fysisk aktivitet skulle påskynda “läkandet” av träningsvärk. På samma vis finns det inget som tyder på att effekterna av träning på något vis skulle minska för att man tränar med träningsvärk. Det finns heller inga studier som visar att stretching skulle påverka om man får träningsvärk eller inte.