Hälsosam träning  

Det är en vedertagen sanning att sport är bra för hälsan. På senare tid har det dock visat sig att många känner en stress över att man inte sportar eller tränar tillräckligt. Det kan då vara kontraproduktivt för hälsan ur det psykiska perspektivet. Sport och träning bör vara roligt för att man ska få de positiva hälsoeffekterna som fysisk aktivitet genererar. Därför är det viktigt, speciellt när man börjar träna, att ha realistiska mål med sin träning.

Det finns idag en viss hets att man ska vara hälsosam. I realiteten, och mycket på grund av media, handlar det dock om att man ska se “bra” ut. Denna ytliga inställning har ofta ingenting med hälsa att göra. Hälsotrenderna avlöser varandraWorkout Video Exercising at Home i tidningar och andra medier vilket ökar hetsen om ett “hälsosamt” liv. Tidigare har denna hets om att ytligt vara “perfekt” främst berört unga kvinnor. Numera är det även unga män som strävar efter smått ouppnåeliga ideal. Detta handlar heller inte längre bara om träning utan man ska även äta hälsosamt och leva hälsosamt. Rent psykologiskt är därmed många människor ohälsosamma i sin stress med att vara “perfekta”. Ett missat träningstillfälle eller en dålig måltid kan kännas som ett nederlag och påverka livet som helhet negativt. Vissa gym har numera uppmärksammat problemet och har infört policys för att försöka upptäcka ohälsosamma förhållanden till träning.

För att förhålla sig till träning och hälsa på ett rimligt vis kan man behöva en plan. Detta kan vara att sätta upp realistiska mål samt tillåta sig att ibland prioritera bort träningspass. Ett vanligt misstag som många gör är att man har för högt uppsatta mål på för kort tid. Generella målsättningar kan vara sådant som att ha bättre flås nästa år än vad man har idag. Man bör sätta upp ett rimligt antal pass för detta per vecka för att slippa bli besviken om man inte hinner eller behöver vila mer. När man börjar med någon ny träning kan 2-3 pass i veckan vara mer än nog. Det kan även vara tillräcklig förändring att till exempel undvika läskedrycker. Med detta sagt kan man med gott samvete dricka läsk någon gång ibland eller träna mindre vissa veckor då målet är långsiktigt.